Algemene actievoorwaarden

Kees Smit Tuinmeubelen organiseert prijsvragen, wedstrijden en spellen (hierna te noemen: "acties") waarbij prijzen gewonnen kunnen worden. Naast algemene actievoorwaarden zijn er specifieke spelvoorwaarden van toepassing. Door deel te nemen aan acties aanvaardt de deelnemer de algemene actievoorwaarden en specifieke spelvoorwaarden.

 • Deelnemers dienen minimaal 16 jaar oud te zijn, of een verklaring te hebben verkregen van een ouder/voogd.
 • Medewerkers van Kees Smit Tuinmeubelen zijn uitgesloten van deelname aan acties evenals inwonende en familie van medewerkers van Kees Smit Tuinmeubelen.
 • Er kan niet worden gecorrespondeerd over de uitslag en toekenning van de prijs.
 • Bekendmaking van de winnaar(s) gebeurt publiekelijk via de Kees Smit Tuinmeubelen Facebookpagina of via www.keessmit.nl uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het verlopen van de acties.
 • De winnaar(s) kunnen uiterlijk tot zes maanden na bekendmaking aanspraak maken op de prijs. Na zes maanden vervalt het recht op de prijs.
 • Kees Smit Tuinmeubelen behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren als Kees Smit Tuinmeubelen van mening is dat de deelnemer(s) op frauduleuze of oneerlijke wijze invloed uitoefent op het verloop van de acties.
 • Kees Smit Tuinmeubelen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke schade die voortvloeit uit deelname aan de acties.
 • Kees Smit Tuinmeubelen behoudt zich het recht voor om spelvoorwaarden en algemene actievoorwaarden te wijzigen zonder opgaaf van reden. Kees Smit Tuinmeubelen verwerkt gegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Winnaar(s) van de prijs zullen op verzoek van Kees Smit Tuinmeubelen medewerking verlenen aan promotionele activiteiten zolang dit in redelijkheid van hen verwacht mag worden.
 • Een ingezonden foto of video is onbeperkt en voor elk doel te gebruiken, te bewerken of te delen via welke media en ik welke vorm dan ook. Hiervoor gelden geen restricties of beperkingen.
 • Voor de verleende medewerking zal geen financiële vergoeding betaald worden.
 • Indien een van de bepaling niet rechtsgeldig is tast dit niet de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen aan.
 • Prijzen worden eenmalig uitgekeerd.
 • Prijzen en restwaarde zijn niet inwisselbaar voor geld.

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen kunnen per e-mail kenbaar worden gemaakt aan Kees Smit Tuinmeubelen via info@keessmit.nl. Kees Smit Tuinmeubelen zal zorg dragen zo snel mogelijk reactie te geven op e-mails (altijd binnen 7 kalenderdagen).